بیفتک زن یا همان دستگاه استیک زن، وسیله ای است که در زستوران ها، کارخانجات، آشپزخانه هتل ها و … برای نرم کردن گوشت و طبخ بهتر آن مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تکه های گوشت بی استخوان را با...