با سلام دوستانی که نیاز به یک سرور عمومی تیم اسپیک دارند میتوانند از تیم اسپیک عمومی ما استفاده کنند
این سرور قدیمیترین سرور تیم اسپیک عمومی هست با 5 سال سابقه فعالیت
همچنین 5 بات موزیک در این سرور تعبیه شده از قبیل رادیو جوان که میتوانید استفاده کنید
آدرس تیم اسپیک Tehrants.ir (روی لینک هم کلیک کنید برنامه تیم اسپیک اتوماتیک باز شده و به سرور متصل خواهید شد)