انجام پروژه های ساختمانی، هزینه های زیادی در بر دارد از این رو مالکان زمین همواره به دنبال بهترین شرکت های طراحی ساختمان بوده تا نتیجه مطلوب خود را پس از اتمام کار دریافت نمایند. این در حالی است که اگر فردی قادر به طراحی اصولی و دقیق ساختمان ها نباشد، پروژه با شکست روبرو شده، رضایت مشتری جلب نشده و خسارت های زیادی به مالکان وارد می شود.
در سراسر دنیا، گروه ها و شرکت های زیادی بوده که در زمینه طراحی ساختمان فعالیت می کنند اما تعدادی از این شرکت ها نسبت به سایر رقبای خود شهرت بیشتری دارند چرا که این شرکت ها به نحوه به مشتریان خود خدمات ارائه می کنند که مشتری پس از اتمام کار از روند پروژه راضی باشند.
بهترین شرکت طراحی ساختمان را میتوان گروه چینه ایوان پردیس معرفی کرد.