انتخاب کلینیک، قدم اول در رسیدن به نتیجه ایده*آل انتخاب کلینیک و پزشک از مهم*ترین قدم*ها برای رسیدن به نتیجه ایده*آل است؛ جدای از روش که جلوتر به آن اشاره می*کنیم انتخاب کلینیک اولین قدم برای رسیدن به جذابیت بیشتر است؛ اما برای انتخاب یک کلینیک معتبر و پزشک حاذق باید به چه نکاتی توجه کنید؟شناخت کلینیک معتبر: در خصوص خدمات زیبایی نام کلینیک صرفا از طریق ارائه خدمات برتر شنیده می*شود و تبلیغات تا زمانی که خدمات با کیفیت ارائه ندهید تاثیر آن*چنانی در شناخت کلینیک نخواهد داشت.

شناخت پزشک معتبر: شنیده شدن نام پزشک هم مانند شنیده شدن نام کلینیک به مواردی هم*چون نتیجه ایده*آل وابسته است؛ اما نکته دیگری که در خصوص پزشک حاذق کاشت مو باید به آن توجه کنید شاغل بودن در کلینیک*های معتبر است.معیارهای مهم در انتخاب بهترین روش کاشت مویکی از مواردی که در خصوص انتخاب بهترین روش لازم است به آن توجه کنید نیاز و شرایط شماست، برای مثال نوع طاسی شما و این موضوع که بانک مو شما تا چه حد قابلیت دارد همه و همه در کنار هم می*تواند به نوعی از عوامل مهم در انتخاب روش ایده*آل برای شما باشد.

نکته*ای که در خصوص کاشت مو کم*تر به آن توجه می*شود در نتیجه نهایی کاشت مو خلاصه می*شود؛ یکی از مواردی که باعث دل*سردی زیباجویان می*شود عدم نتیجه ایده*آل در کنار هزینه نسبتا بالایی است که برای کاشت مو پرداخت می*کنند؛ عموما نمایان شدن خط کاشت مو و رشد آن به صورت عروسکی خود یکی از موارد مهم در نارضایتی زیباجویان است که باید به آن توجه ویژه داشته باشید.

اما کدام روش در کاشت مو بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت؟با توجه به پیشرفت تکنولوژی روش*های زیادی برای کاشت مو به بازار معرفی شد که در میان تمامی موارد کاشت مو به روش میکروگرافت که خود نوعی پیشرفته*تر از کاشت مو به روش SUT است می*تواند بهترین گزینه موجود در شرایط فعلی باشد که با نتیجه ایده*آل مانند خط رویش طبیعی و بازدهی بالاتر از نظر تعداد گرافت برداشت شده روش بسیار ایده*آلی است که خبر از رهایی از طاسی می*دهد. قبل از تعریف روش میکروگرافت لازم است ابتدا تعریفی از روش SUT خدمت شما زیبا جو محترم ارائه دهیم تا با دید بهتر برای خرید قدم بردارید.کاشت مو به روش SUTدر روش کاشت مو به روش SUT از برداشت تا کاشت پیاز مو به وسیله دستگاه*های اتوماتیک صورت می*گیرد.

البته که از دیگر تفاوت*های این روش به نسبت سایر روش*ها می*توانیم به آن اشاره کنیم این است که در SUT تمامی مراحل صرفا به دست پزشک متخصص و نه افراد تجربی شاغل در این زمینه صورت می*گیرد.کاشت مو به روش میکروگرافت چیست؟متد نوین میکروگرافت یعنی کاشت در سایز میکرو؛ اما به*طور کلی*تر میکروگرافت نوین*ترین روش کاشت مو است که به دلیل شیوه متفاوت در برداشت فولیکول*ها از بانک مو، گزینه بسیار ایده**آلی برای زیبا جویان است. در این روش که نوع پیشرفته*تری از متد SUT به شمار می*رود، برداشت فولیکول*ها (گرافت*ها) دیگر به وسیله پانچ*های دستی انجام نمی*شود و تمامی مراحل به وسیله هولدرهایی با ظرافت 4 میکرون صورت می*گیرد و همین موضوع خود عاملی برای اثبات ظرافت کاشت مو است.

بهترین کاندید*های روش میکروگرافتکاشت مو به روش میکروگرافت از آن دست متدهایی است که نمی*توان خط قرمزی برای آن تعریف کرد و هر زیباجویی که به دنبال کاشت مو با ظرافت چشمگیر است می*تواند این روش را به عنوان یک روش مناسب برای خود درنظر بگیرند.


https://www.yjc.news/fa/news/7643410/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D 9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8