بهتر است در انجام پایان نامه دکترا از یک شخص حرفه ای و مجرب که با اصول تحقیق و پژوهش آشناست کمک بگیرید. این امر به شما کمک زیادی در ارائه و انجام یک پایان نامه دکترای خوب خواهد کرد. متاسفانه ارائه ی یک پایان نامه ی ضعیف آن هم در مقطع دکترا خوشایند و مورد انتظار استادان شما نیست و مطمئن باشید که نمره خوبی هم از یک پایان نامه دکترای ضعیف نخواهید گرفت. بنابراین در انجام پایان نامه دکترا باید حرفه ای باشید.


علاوه بر فصول پایان نامه دکترا که در بخش های قبل آوردیم؛ موارد دیگری نیز در پایان نامه وجود دارد. معرفی، قدردانی و سپاسگزاری، چکیده، فهرست مطالب، ضمایم، چکیده انگلیسی و منابع از جمله این موارد هستند. تمام این موارد به همراه فصول پایان نامه دکترا نباید از 150 صفحه در پایان نامه های تجربی و 200 صفحه در پایان نامه های نظری تجاوز کند.

یکی از مراحل مهم در انجام پایان نامه دکترا استخراج مقاله از پایان نامه است. استخراج مقاله از پایان نامه به معنی درآوردن خلاصه ای از پایان نامه به عنوان مقاله بوده و معمولا با هدف انتشار آن در مجلات انجام می شود. این مرحله آخرین مرحله از انجام پایان نامه دکترا می باشد و تا وقتی که انجام نشود، نمره ای به پایان نامه ی شما تعلق نخواهد گرفت.


انجام پایان نامه دکترا در کیش


انجام پایان نامه دکترا در بوشهر


انجام پایان نامه دکترا در بندرعباس