مشکلات و موانع صادرات زعفران در ایران
به وضعیت کنونی صادرات زعفران اشاره کردیم، اما دقیقا چه موانعی سر راه صادرکنندگان زعفران قرار دارند؟ در این بخش به برخی از مهم ترین مشکلات صادرات زعفران اشاره می*کنیم.

قوانین دست و پاگیر بر سر راه صادرات زعفران ایران
با صدور بخشنامهٔ هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۲ صادرات زعفران با کارت بازرگانی فرد صاحب برند عملا متوقف شده و از طریق کارت بازرگانی افراد متفرقه انجام می*شود!

خلاصهٔ اين قانون اين است كه زعفران را صادرکننده با دلار حدود ۷ هزار تومانی صادر کرده و ارز حاصل را بايد به دولت ۴۲۰۰ تومان بدهد! این قانون باعث افزایش قاچاق زعفران هم شده است.

ضعف سیستم بانکی به دليل تحريم
یکی دیگر از مشکلات صادرات زعفران در ایران تحریم و در نتیجه ضعف سیستم بانکی است. خرید و فروش زعفران در سطح بین المللی نیازمند افتتاح ال سی است. چون مشتری خارجی زعفران می*خواهد، اما مسلما نمی*تواند به صادرکننده اعتماد کرده و پول را قبل از خرید کالا ارسال کند. از طرف دیگر صادرکننده هم نمی*تواند اعتماد کرده و کالا را ارسال کند.

اما تاجران ایرانی به خاطر تحریم هایی که علیه این کشور اعمال می*شوند، نمی*توانند ال سی باز کنند؛ اینجاست که مشتری خارجی به سراغ تأمین کننده های اسپانیایی، اماراتی و بقیه می*رود. آن ها هم زعفران را از ایران می*خرند و با برند خودشان عرضه می*کنند.

ضعف بسته بندی زعفران
ایران در بسته بندی زعفران هم ضعف هایی دارد که باید برطرف شوند تا وضعیت کنونی صادرات زعفران بهبود یابد. در کشور ما توجهی به بسته بندی و سورتینگ زعفران طبق سلیقهٔ مصرف کنندگان بین المللی نشده است.

امروزه صادرات زعفران ایران فقط در بسته بندی فلزی با نقش خاتم انجام می*شود. اما زعفران خارجی در بسته بندی های شیک و شیشه ای به دیگر کشور ها صادر می*شوند. ما برای حضور جدی در بازار های مصرف باید مطابق سلیقهٔ خریداران اقدام به بسته بندی محصول کنیم.


نبود بازارسازی مناسب در بازار های هدف
ما روی برند زعفران ایران هم کار نکرده ایم. همین هم منجر به تنزل جایگاه صادراتی ایران در آمار های جهانی شده است. بسیاری از مشتری های آمریکایی و اروپایی زعفران که زعفران ایرانی مصرف می*کنند، آن را به نام زعفران اسپانیایی می*شناسند!

در واقع نبود بازارسازی مناسب برای زعفران ایران باعث شده مصرف کنندگان بین المللی علی رغم آنکه زعفران ایران را مصرف می*کنند، اما از خاستگاه اصلی آن اطلاعی نداشته باشند.

صدف پک