در طراحی ویلا اصول متعددی وجود دارد که باید به آنها توجه شود تا هنگام استفاده از ویلا، افراد خانه، احساس آرامش و امنیت کنند. از اصول مورد توجه در طراحی ویلا، توجه به استاندارد های ظاهری و طراحی نما شیک و دلپذیر می باشد؛ به گونه ای که نمای بصری زیبایی را به خانه ببخشد. از دیگر اصولی که باید در طراحی ویلا رعایت شود سازگاری بنا با محیط زیست و همچنین برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده اعضای خانواده می باشد.
شرکت چینه با چندین طراحی ویلای خاص به عنوان یکی از بهترین شرکت طراحی ویلا در لواسان شناخته شده است.

<a href="https://b2n.ir/y68021">طراحی ویلا</a>
<a href="https://b2n.ir/z69779">طراحی نما</a>
<a href="https://cheenehepc.com">شرکت چینه</a>