برای طراحی کابینت، رنگها پراهمیت هستند؛ در گزینش رنگ کابینت اندازه ی آشپزخانه، میزان نور آن، سلیقه و… بسیار مهم است. استفاده از دو رنگ مکمل می تواند آشپزخانه ای جذاب و فانتزی برای شما بسازد.. ترکیب...