اگر شما هم علاقه ای به دادن کنکور و حتی وقت آن را هم ندارید پس بهتر است که حتما این مطلب را مطالعه کنید رشته های بدون کنکور در هر دانشگاه متفاوت است.در صورتی که شما نیز همچون شمار زیادی از داوطلبان...