تشک طبی چیست؟
تشک طبی
یکی از رایج ترین نام های تشک در بازار تشک طبی است. همانگونه که از نام این تشک پیداست، اینگونه تشک ها باید به لحاظ پزشکی کاملا مناسب فیزیک بدن انسان باشد. اما آیا واقعا این...