یکی از مهمترین نکاتی که در کشت زعفران وجود دارد خرید پیاز زعفران می باشد زیرا از بهترین سرمایه ای که برای کشت زعفران مورد نیاز است سرمایه خرید پیاز زعفران است اگر به آن دقت نکنیم باعث از دست رفتن سرمایه شما و ضرر خواهد شد در این محتوا به چند نکته در مورد خرید پیاز زعفران مرغوب اشاره کردیم بهتر است پیازهای زعفران خود را از منابع معتبر تهیه کنید
در خرید پیاز زعفران به چه مسائلی دقت کنیم؟
یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه شود این است که پیازهای زعفران مناسب برای کشت خاکی باید دارای وزن ۸ تا ۱۲ گرم و برای کشت گلخانه*ای از وزن ۱۲ تا ۲۰ گرم باشند و در وزن های پایین تر مناسب برای کشت نمی باشد.
در هر گونه ۱۰ کیلویی پیاز زعفران می*تواند ۱۴ درصد خاک همراه خود داشته باشد اگر پیاز زعفران پاک شده باشد و خاک های آن گرفته شده باشد قیمت آن بیشتر از پیاز زعفران همراه با خاک می باشد.
پیاز زعفران نباید انباری شده باشند و باید حتماً به طور مستقیم از زمین بیرون آورده شده باشد.
پیازهای زعفرانی که از زمین درآورد می*شوند باید به صورت خشک کنه باشند.
پیازهای زعفران نباید علائمی از هیچگونه بیماری آفت یا کنه در روی خود داشته باشند اگر با کندن پوشالهای زعفران علائمی غیر عادی بر روی پیاز زعفران مشاهده کردید حتماً بار استفاده شده را برگردانید و یا از خرید آن ها اجتناب کنید.
بعد از اینکه پیازهای زعفران حتما آنها را از روی گونی بیرون آورده و در جای خنک قرار دهید.
به طور کلی از آن توجه کنید از شرکت های خرید پیاز را انجام بدهید که معتبر باشند و تضمین اصالت محصولات خود را به شما بدهد یکی از این شرکت*ها دهکده موفقیت میباشد که پیاز زعفران خود را به صورت پاک شده و بدون خاک به فروش می رساند.