بعد از خرید و تحویل سرویس به شما، مشخصات سرور از قبیل آی پی و آدرس اتصال به آن به همراه توکن سرور ادمین ( یا Privilege Key) برای شما ارسال خواهد شد.

برای Server Admin شدن در سرور بعد از کانکت شدن به سرور خود با ای پی یا ادرس ارسال شده برای شما یک پنجره با عنوان Use Privilege Key برای شما باز خواهد شد که باید توکنی که برای شما ارسال شده است را در این پنجره وارد کنید و روی OK کلیک کنید تا Server Admin شوید